Zorg om bewoners Nij Ylostins

Dinsdag 9 april jl. had Stadsbelang IJlst (SBIJ) een overleg met de bewonerscommissie van Nij Ylostins (NY) en een van de huisartsen. Partijen maken zich ernstig zorgen over de huidige bewoners van NY.

De aangekondigde sloop van NY zonder zicht op nieuwbouw, veroorzaakt veel onrust en bezorgt menig bewoner slapeloze nachten. De bewoners wonen zeer naar hun zin en willen – mede gezien hun veelal zeer hoge leeftijd – vaak niet meer verhuizen.

Onduidelijkheden

Wat de onrust extra versterkt is o.a.:

  • de verschillende en tegenstrijdige uitkomsten over de noodzaak tot sloop
  • de snelheid van het proces
  • beperkte keuze in vervangende woonruimte elders

Al met al een zorgelijke situatie.
SBIJ is er voor alle inwoners en vanzelfsprekend proberen we mee te denken over hoe verder met Nij Ylostins. Waarom wordt er volgend jaar al gesloopt, zonder zicht op vervangende woonruimte in IJlst voor onze huidige Nij Ylostinsbewoners?

Op uitnodiging van de bewonerscommissie NY zitten wij komende week bij een overleg met de Bewonersraad.

Daarnaast zijn ook anderen – waaronder familieleden van bewoners – zeer actief bezig om deze situatie in goede banen te leiden.