Werkgroep trailerhelling

Op 22 augustus jongstleden heeft Stadsbelang IJlst voor het eerst een bericht geplaatst onze website en facebook over een mogelijke trailerhelling in IJlst. In dit bericht hebben we de inwoners geïnformeerd over de voorwaarden die de gemeente stelt bij een eventuele trailerhelling.

* Geschikte locatie met voldoende parkeervoorzieningen                                                                           * Zelfredzaamheid m.b.t. onderhoud , fondsenwerving en sponsoring

Inmiddels hebben enkele inwoners positief op het plan voor de trailerhelling gereageerd, maar daarmee zijn we er nog niet.Stadsbelang IJlst stelt voor een werkgroep op te richten die zich gaat inzetten voor realisering van deze voorziening. Ben je positief over de trailerhelling en zie jij het zitten om deze met een groep te realiseren? Meld je dan nu aan bij info@stadsbelangijlst.nl.