Wat wilt u in het gemeentehuis IJlst?

Op 10 maart is het zover en hebben we onze eerste bijeenkomst over een nieuwe bestemming voor het gemeentehuis in IJlst. Van de gemeente hebben we alle medewerking gekregen om deze bijeenkomst in het gemeentehuis te houden.
We starten om 20.30 uur, en iedereen uit IJlst en omstreken is van harte welkom!

Voorafgaand is er van 20.00 – 20.30 uur onze ledenvergadering. De agenda hiervoor heeft u kunnen lezen in It Dryltser Kypmantsje en vindt u nogmaals onderaan dit bericht.

Eelke Lok

We hebben Eelke Lok bereid gevonden om dit tweede deel van de avond de rol van gespreksleider op zich te nemen. Daar zijn wij ontzettend blij mee.
Eelke is een man die nooit om een mening verlegen zit. Ondanks dat hij vorig jaar met pensioen ging – na o.a. 40 jaar bij de Omrop Fryslân – is hij nog volop actief. Daarover valt meer te lezen op zijn eigen website

Samen met u en ons bijt Eelke de spits af van een reeks – hopelijk vruchtbare – ontmoetingen over een nieuwe bestemming voor het gemeentehuis in IJlst.
We hopen u in grote getale te ontmoeten om betrokkenheid en ideeën te delen. Wij gaan voor een optimaal eindresultaat voor IJlst. U toch ook?

Agenda ledenvergadering

 1. Opening
 2. Jaarverslag 2015
 3. Plannen 2016
 4. Financieel verslag 2015
  • kascommissie
  • contributie
  • begroting 2016
 5. Rondvraag