Vervolgstappen van gemeente na woononderzoek

Vorig jaar liet de gemeente Súdwest-Fryslân (SWF) door onderzoeksbureau Companen een woononderzoek uitvoeren. De centrale vraag in dit onderzoek was of de woningvoorraad in SWF aansluit op de huidige woonbehoefte en op de veranderende vraag in de toekomst.

Informatiebijeenkomsten

Daarnaast organiseerde de gemeente informatiebijeenkomsten voor inwoners. Hier presenteerde Companen de uitkomsten van het onderzoek en ging met de aanwezigen in gesprek over:

  • de ontwikkelingen op de woningmarkt in SWF
  • hoe inwoners aankijken tegen ‘wonen’ in SWF
  • welke woningen passend zijn voor de eigen omgeving
  • hoe er gedacht wordt over nieuwe woonconcepten

De uitkomsten van deze bijeenkomsten zijn verwerkt in het definitieve onderzoeksrapport.

Vervolg

Dit rapport is op 5 februari jl. vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders.
Op 20 februari presenteert Companen het rapport aan de commissie Doarp, Stêd en Omkriten (DSO) tijdens een informatieve openbare bijeenkomst.

Meer informatie

Meer informatie en het definitieve onderzoeksrapport vindt u op de website Wonen in Súdwest-Fryslân