VERSLAG NETWERKBIJEENKOMST VAN 13 november 2023.

VERSLAG NETWERKBIJEENKOMST VAN 13 november 2023.

 

We kijken terug op een geslaagde eerste netwerkbijeenkomst van Stichting Stadsbelang IJlst. De avond werd geleid door Tom den Boer van Stichting Beleef IJlst, die met zijn enthousiasme iedereen meenam en er een leuke maar ook constructieve avond van maakte.

 

Het doel van deze avond was om met inwoners van IJlst te kijken welke onderwerpen er spelen die ons IJlsters aan het hart gaan en kunnen bijdragen aan een betere leefbaarheid in onze prachtige stad. .

 

Vele onderwerpen kwamen aan bod die door de aanwezigen naar belangrijkheid zijn gemerkt en naar de volgende thema’s zijn gerubriceerd:

1. Onderhoud/aanleg groenvoorziening, bestrating, walbeschoeiing

2. Verkeersveiligheid

3. Woningbouw

4. Overige

5. Stadsbelang (communicatie met de stad)

 

Als deze thema’s nader uitgewerkt zijn worden deze door Stadsbelang geagendeerd voor de overleggen met vertegenwoordigers van de gemeente Sud-West Fryslan.

 

In de loop der tijd komen alle thema’s aan bod. De eerste vervolgavond zal het thema

‘onderhoud/aanleg groenvoorziening, bestrating, walbeschoeiing’ worden uitgewerkt.

 

Dit thema is onder andere gekozen omdat de gemeente bij de ontwikkeling van het appartementencomplex de ‘Lariks’ (Hendrik Huizingastraat/W.M. Oppedijkstraat) de toezegging heeft gedaan dat het overgebleven stukje perceel als plantsoen zou worden ingericht. Mogelijk zijn er nog meer perceeltjes beschikbaar voor ontwikkeling groen?

 

Deze vervolgavond is ingepland op 8 janauri 2024 om 19:30 uur in de Utherne. Wil je meedoen met dit eerste thema? Meld je dan aan via info@stadsbelangijlst.nl

 

Wellicht schuilt in jou ook iemand die graag meepraat en denkt aan alles wat in en rond ons mooie stadje afspeelt.

We wensen iedereen een fijne jaarwisseling en de beste wensen voor 2024!