Uitslag herbestemming gemeentehuis IJlst

Stadsbelang IJlst heeft van de gemeente Súdwest-Fryslân de opdracht gekregen om samen met de Mienskip ideeën en plannen voor de herbestemming van het gemeentehuis in IJlst te onderzoeken. Op 3 juni werden de eerder verzamelde suggesties gepresenteerd:

  • Studio’s voor starters en ouderen
  • Een combinatie van werken en wonen
  • Een ambachtsschool
  • Woningen voor ouderen, inclusief ouderenzorg, zoals dokterspraktijk en fysiotherapie

Infomarkt Stadsbelang        Infomarkt 2 Stadsbelang

Op de informatiemarkt en via een digitale enquête konden de inwoners van IJlst hun keuze voor de bovenstaande ideeën kenbaar maken. Daarnaast was er op de kaarten ook ruimte om een ander idee aan te dragen.  De uitslag van de enquête is: ­­­

Herbestemming gemeente IJlst

In de enquête is naar voren gekomen dat de inwoners van IJlst het liefst studio’s en starters of ouderen gecombineerd met zorg in het gemeentehuis zien komen. Stadsbelang IJlst zal na de vakantieperiode deze twee bestemmingen aandragen, bij de gemeente Súdwest-Fryslân, voor onderzoek naar de haalbaarheid van de bestemmingen.