Stadsbelang IJlst gaat voorlopig door

Tijdens onze jaarlijkse ledenvergadering op 15 oktober jl. hebben wij als bestuur aangegeven met ingang van 31 december 2019 af te zullen treden.
Tot 1 december 2019 konden mensen zich kandidaat stellen als nieuw bestuurslid.
Mochten er zich geen gegadigden melden, dan zou Stadsbelang IJlst 31 december 2019 opgeheven worden. Om hierover te stemmen was er op 3 december een extra ledenvergadering.

Opgelucht

Wij zijn opgelucht u te laten weten dat er zich vóór 1 december 5 mensen gemeld hebben voor een (interim) bestuursfunctie. Hierdoor stond de extra ledenvergadering van afgelopen 3 december in een ander teken; het stemmen voor de nieuwe bestuursleden, waarvan er drie aanwezig waren. De aanwezige leden onderschreven het belang van het voortbestaan van Stadsbelang – met name voor het ‘dossier IJlst’, gericht op wonen, welzijn en zorg, waaronder Nij Ylostins en de herbestemming van het gemeentehuis vallen– en stemden unaniem voor de nieuwe kandidaten.

Nieuw bestuur

Van de vijf nieuwe bestuursleden zitten er vier in de ‘Werkgroep Wonen’ van Stadsbelang, die op verzoek van de gemeente:

  • betrokken is bij de toekomst van Nij Ylostins
  • zich al meer dan een jaar intensief bezig houdt met de woonplannen voor het gemeentehuis IJlst
  • betrokken is bij het IJlst-brede voorzieningenniveau

Dit zijn belangrijke zaken, waarbij de samenwerking met de gemeente en andere partijen moeizaam verloopt. Deze zaken zijn niet gebaat bij het opheffen van Stadsbelang, de officiële spreekbuis met de gemeente voor de IJlster inwoners. Dat signaal kregen wij ook van raadsleden. Om die reden hebben zich vier werkgroepleden aangemeld.