Stadsbelang IJlst bij Omrop Fryslân

Vanmorgen 01-12-2014 werd Stadsbelang IJlst benaderd door Omrop Fryslân over het voorgenomen besluit het gemeentehuis in IJlst te sluiten of om andere diensten in te huisvesten.
Doel: centrale huisvesting van het ambtelijk apparaat in Sneek. De raad beslist hierover 18 december a.s.

Majanka Faber, voorzitter Stadsbelang IJlst, is live in de uitzending te horen vanaf 11 minuut.30 seconden. Daarna komt Jacob Leenstra aan het woord van voormalig actiegroep
‘Van onderen op’.
Ook is een kort stukje over dit onderwerp te lezen op Omrop Fryslân.

Naar aanleiding van de uitzending bij Omrop Fryslân, verschijnt morgen een kort artikel in de Leeuwarder Courant en heeft het bestuur van Stadsbelang IJlst morgen een gesprek met burgemeester Hayo Apotheker, voor verdere toelichting.