Snoeien en kappen in IJlst

In de aankomende periode zal de gemeente Súdwest-Fryslân bezig gaan met het onderhouden van het groen in de stad. De struiken bij het fietspad op de Zuidwesthoekweg zullen worden gesnoeid. De gemeente zal dit kenbaar maken door middel van borden langs de weg.
In februari zal de gemeente ook beginnen met het snoeien van de leilinden langs de Ee- en Galamagracht in het centrum van IJlst. De exacte datum zal later bekend worden gemaakt.

Naast het snoeien van de bomen en struiken rondom IJlst is de gemeente ook bezig met een herinrichting voor de bomen aan de Stadslaan. De essen op de Stadslaan zijn in een slechte conditie. Het groen in de Stadslaan moet een nieuwe inrichting krijgen. Tijdens een eerdere avond konden de bewoners ideeën inbrengen voor het groen in de Stadslaan.

De gemeente heeft hier wel een aantal randvoorwaarden bij gesteld:

  • Alleen het groen in de straat wordt aangepakt, geen complete reconstructie.
  • Voldoende groeiplaats voor een boom.
  • In het plantvak en het trottoir zijn kabels en leidingen. Er moet minimaal 1 meter tussen de boom en kabels en leidingen zijn.

Op de inloopavond van 17 januari zal de gemeente hun plannen bekend maken. U bent dan ook van harte uitgenodigd op de inloopavond van 17 januari. De inloopavond wordt gehouden van 17.00-20.00 uur (Let op! De periode is met een half uur verlengd!) in de Útherne(De Dassenboarch 25, IJlst). Tijdens deze avond kunt u de verschillende varianten zien voor de groeninrichting van de Stadslaan. We vinden het belangrijk dat u als inwoner van IJlst uw voorkeur aangeeft.