Stadsbelang IJlst

Uw ideeën, onze woonomgeving

Over Stadsbelang IJlst

Als Stadsbelang IJlst maken we ons hard voor zaken die ons IJlsters aan het hart gaan en bijdragen aan een betere leefbaarheid in onze prachtige stad.

Dat doen we niet alleen maar samen met u.

Soms komt er een verzoek aan ons vanuit de gemeente maar veel vaker komt zo’n verzoek vanuit de individuele inwoner, verenigingen, stichtingen, ondernemers en andere verbanden: de Mienskip dus.
Samen staan we sterk! Doet u mee?

Waar staan wij voor?
Elkaar ontmoeten, onze initiatieven bij elkaar brengen en de verschillende belangen bundelen. Om van daaruit ons gezamenlijk belang bij de gemeente onder de aandacht te brengen en te realiseren. Dat kan gaan om actuele zaken of wensen en ideeën. Met als doel IJlst nog leuker te maken dan het al is.

Ook krijgen we vragen vanuit de gemeente, zoals het ontwikkelen van een Stadsvisie. Thema’s voor de Stadsvisie zijn o.a.:

  • Leefbaarheid ouderen
  • 10+ jeugd
  • Toerisme
Back to Top