Onjuiste berichtgeving m.b.t. plannen Nij Ylostins en gemeentehuis IJlst

In een eerder bericht deelden wij onze zorg om de bewoners van Nij Ylostins (NY), naar aanleiding van de voorgenomen sloop zonder uitzicht op nieuwbouw.
Wij omarmen de mediaberichten hierover van afgelopen dagen, waarbij de bewoners een gezicht krijgen en hun stem laten horen!

De rol van betrokken partijen – gemeente, Elkien en Patyna – vinden wij echter minder charmant.

Elkien en Patyna

Elkien heeft het in de artikelen structureel over plannen voor een (woon)zorgcomplex in het gemeentehuis van IJlst, uitgewerkt door Stadsbelang IJlst. Ook noemen ze het gemeentehuis nog steeds als optie voor de nieuwbouwplannen van Patyna en Elkien.

  • FD 5 april: “Elkien en Patyna hebben de intentie om een nieuwe zorglocatie in IJlst op te zetten, zegt Smit, maar concrete plannen zijn er nog niet………….Dat het nabije voormalige gemeentehuis in IJlst daarbij wordt betrokken is volgens Smit een optie. ,,Maar ook hier zijn geen concrete plannen voor”
  • FD 18 april: “Elkien denkt dat in IJlst niet genoeg ruimte is voor twee zorgcomplexen die in dezelfde vijver vissen. Als Stadsbelang IJlst het plan doorzet is er volgens de woningcorporatie een kans dat de nieuwbouwplannen voor Nij Ylostins niet worden doorgezet”
  • LC 19 april: “Stadsbelang IJlst heeft plannen voor een woonzorgcomplex in het voormalige gemeentehuis. Wij zien geen plek voor twee zorgcomplexen in IJlst, in Nij Ylostins is nu al leegstand”

Twee verschillende projecten

Hiermee gaan zij voorbij aan een aantal belangrijke zaken, namelijk dat:

  1. Stadsbelang op uitnodiging van de gemeente aan plannen voor herbestemming van het gemeentehuis werkt. Dit n.a.v. de uitkomst van een onderzoek dat – eveneens op verzoek van de gemeente – in 2015 door Stadsbelang is uitgevoerd. Opdracht: onderzoek doen binnen de mienskip, naar wensen en ideeën voor de herbestemming van het gemeentehuis in IJlst. Het is dus niet Stadsbelang die een plan doorzet, maar de gemeente die luistert naar de mienskip
  2. de gemeente zowel Stadsbelang IJlst als Elkien en Patyna zwart op wit heeft laten weten dat herbestemming gemeentehuis en nieuwbouw NY twee aparte projecten zijn die los staan van elkaar. Beide projecten krijgen daarbij ondersteuning van de gemeente
  3. Stadsbelang de schakel is tussen de stad IJlst en de gemeente. Zij maakt zich hard voor zaken die álle IJlsters aan gaan en ondersteunt plannen die uit de mienskip komen

Dat Elkien bovenstaande zaken niet benoemt en uitspraken blijft herhalen die niet kloppen, vergroot de onduidelijkheid en onrust, voornamelijk onder de huidige bewoners van Nij Ylostins. Dat betreuren wij, evenals het feit dat de gemeente zich niet publiekelijk laat horen over de afspraken die gemaakt zijn met alle partijen.

Stadsbelang IJlst zou graag zien dat partijen zich houden aan de gemaakte afspraken, en hierover op eenduidige wijze (extern) communiceren.

Lees ook: