Noodkreet van Uit-Agenda.frl

Stichting Friesland Beweegt stuurde een mailing rond met een oproep voor vrijwilligers. Om met elkaar de UIT-Agenda Friesland levendig te houden, een activiteit die geheel draait op vrijwilligers. De mailing/oproep bereikte ons ook, en we delen die graag.

Heeft u belangstelling om te helpen? Neem contact op met Eric Lansu.

Eric Lansu
Stichting Friesland Beweegt
Tjeukemeer 3d
8502 TH  Joure
0513-852125
info@frieslandbeweegt.frl