Nieuwe trailerhelling en water tankstation in IJlst?

Trailerhelling

Een trailerhelling kan mogelijk in IJlst worden gerealiseerd, zo heeft de gemeente laten weten. Voordat Stadsbelang IJlst dit traject start, willen wij graag weten hoeveel behoefte er is voor deze trailerhelling. De gemeente geeft namelijk aan dat er allereerst een goede locatie met voldoende parkeergelegenheid gevonden moet worden. Een bijdrage uit het Kernenfonds lijkt mogelijk, maar de gemeente verwacht ook zelfwerkzaamheid door middel van fondsen en sponsoring. Het beleid van de gemeente is er op gericht dat er geen uitbreiding van voorzieningen komt, in verband met de onderhoudskosten. Bij een eventuele realisatie zal het onderhoud bij de stad zelf komen te liggen.

Brandstofpomp

Ook is er op de ledenvergadering van Stadsbelang IJlst gevraagd naar de mogelijkheden voor het plaatsen van een brandstofpomp voor de watersport. De gemeente heeft  net als bij de trailerhelling de mogelijkheden bekeken om dit te realiseren. Zij geven hierbij aan dat het bespreekbaar is wanneer een ondernemer hier plannen voor ontwikkelt. Hierbij moet nog wel gelet worden op het bestemmingsplan, het milieu en de veiligheid. Heeft u vragen n.a.v. deze informatie en/of ideeën m.b.t. de realisatie, net als invulling van de voorwaarden van de gemeente? Laat het ons weten, via info@stadsbelangijlst.nl