Netwerkbijeenkomst van 8 januari 2024

Netwerkbijeenkomst van 8 januari 2024.
Het was weer een geslaagde avond met betrokken inwoners die zich graag willen inzetten voor de stad IJlst.
Deze avond stond in het teken van het 1e thema, namelijk Groen (onderhoud/aanleg groenvoorziening, bestrating en walbeschoeiing).
De Volgende punten zijn besproken:
*Onderhoud diverse plekken in IJlst o.a. Zevenpelsen
*Aankleding fontein
*Ruterpolderpad
*Stinzenplanten in stadsgroen en overtuinen plus onderhoud
*Plantsoen Hendrik Huizingastraat / W.M. Oppedijkstraat
*Hondenlosloopterrein en uitbreiding hondentoiletten.
Tijdens deze avond kwamen vele ideeën en oplossingen aan bod en werden er ter plekke enkele groepen gevormd om het een en ander uit te gaan werken.
Dit nadat mogelijkheden, kaders en mogelijke ondersteuning duidelijk zijn geworden.
Zodra er voldoende informatie over de voornoemde punten bekend is, zal dit op onze website worden vermeld.
De Tweede vervolgavond gaat over het thema Verkeer. Op de bijeenkomst van 13 november 2023 werden onder andere de volgende punten genoteerd:
*Onveiligheid en hinder : Frisiaplein brug en parkeren bij het Frisiaplein.
*Verlichting fietspad naar Sneek en bij de brug centrum
*Vrachtverkeer centrum en snelheid.
Voornoemde avond is ingepland op 26 februari 2024 om 19.30 in de Utherne.
Wil je ook meedoen met dit tweede thema?
Meld je dan even aan via info@stadsbelangijlst.nl