Netwerkbijeenkomst bewoners IJlst op 26 februari 2024.

Netwerkbijeenkomst bewoners IJlst op 26 februari 2024.

 

Het was een goed bezochte avond in de Utherne met het thema Verkeer als onderwerp.

 

Hieronder een greep van de onderwerpen die zijn besproken:

 

1. De brug bij het Frisiaplein wordt vooral door voetgangers en fietsers als zeer onveilig ervaren. De brug is te smal en te stijl.

2. De onveiligheid en onoverzichtelijkheid op de overkluizing (centrum) vanwege de geparkeerde voertuigen.

3. De uitritsituatie Zevenpelsen / Stadslaan is opgeheven. Hierdoor ontstaan onveilige situaties.

4. De zichtbaarheid fietspad naar Sneek verhogen doordat er onveilige situaties ontstaan gedurende de donkere tijden.

5. Wat kan Handhaving voor de stad betekenen aangaande snelheid en parkeren?

 

Er was ook een goede afvaardiging van bewoners van het Frisiaplein aanwezig.

Op de eerste netwerkbijeenkomst in november ’23 kwam de vraag of het Frisiaplein een aanpassing nodig zou hebben omdat het nu meer lijkt op een parkeerterrein dan een plein?

Dit is door deze aanwezige bewoners van het Frisiaplein ontraden. Zij willen het plein behouden zoals het nu is.

Ook werd er gesproken over allerlei zaken die door middel van een melding op de website van de gemeente SWF aangegeven kunnen worden.

Inwoners zien veel meer dan ooit alle ambtenaren werkzaam bij de gemeente SWF ooit kunnen zien.

Op de website van de gemeente SWF zijn gemakkelijke zoekfuncties te vinden voor bv:

– melding doen

– handhaving

– groenvoorziening

 

Het vervolg van deze avond is dat vertegenwoordigers van voornoemde onderwerpen hun ideeën en vragen gezamenlijk gaan voorleggen aan de verkeersspecialist en de stadscoördinator van de gemeente om samen tot een oplossing te komen om vooral de veiligheid voor de inwoners te vergroten.

Wij hopen in het volgende Kypmantsje en op onze website over de voortgang te kunnen berichten.

 

Voortgang thema Groen. Intussen hebben wij met vertegenwoordigers werkgroepen Groen en vertegenwoordiging van gemeente SWF (voorman afdeling Groen en onze stadscoördinator) een goed opbouwend gesprek gehad met de nodige adviezen en gaan de werkgroepen hier verder mee aan de slag. Wordt vervolgd.