Milieupark IJlst

Sinds kort heeft de gemeente in IJlst een nieuw milieu park laten plaatsen op de Westergoleane. De reden hiervoor was dat de oude glascontainer op het terrein van Poiesz niet meer aan de eisen voldeed. In het milieupark is er naast de “kledingcontainer” nu ook ruimte voor het inleveren van “glas” en “oud papier”. Stadsbelang IJlst is voor de komst van dit milieuparkje door de gemeente geïnformeerd en heeft vraagtekens gezet bij de inrichting van dit park. De openingen van de containers staan namelijk in derichting van de weg en niet naar het terrein van de Poiesz. Hierdoor zouden er gevaarlijke situaties met het verkeer kunnen ontstaan bij de brug. De gemeente heeft dit opgevangen door het milieupark ook te voorzien van een parkeerplaats. Naast de papiercontainer die is geplaatst, zullen Concordia en de Kogge door blijven gaan met het ophalen van het oud papier. Mocht het in de toekomst nodig blijken om het milieupark uit te breiden met andere containers, dan zou Stadsbelang IJlst in overleg kunnen gaan met de gemeente Súdwest-Fryslân.

20160801_170706