Korte update herbestemming gemeentehuis IJlst

Op 2 februari jl. informeerden wij u via dit bericht uitgebreid over de huidige stand van zaken m.b.t.  – het proces rondom – herbestemming van het gemeentehuis in IJlst.
We beloofden u om u op de hoogte te houden van het vervolg. Hieronder een korte update.

Gesprek met gemeente

Op 20 februari had de werkgroep SBIJ/Wonen in IJlst hierover een gesprek met de gemeente. Het was een prettig, open en constructief gesprek.
De werkgroep heeft groen licht gekregen om samen met de gemeente een plan te ontwikkelen voor het gemeentehuis. Een plan dat gebaseerd is op de keuze van de mienskip zoals uit het onderzoek van 2017 is gebleken. Dat wil zeggen: zelfstandige (duurzame) woningen voor verschillende doelgroepen, een gemeenschappelijke ruimte voor gezamenlijke activiteiten, en een gemeenschappelijke (moes)tuin.

Vervolg

Via deze website, Facebook en It Dryltser Kypmantsje houden wij u op de hoogte en hopen u op korte termijn te informeren over de te nemen vervolgstappen voor verdere uitwerking van dit plan.

SBIJ/werkgroep Wonen in IJlst