Kort bericht Stadsbelang, IJlst-Helpt elkaar en Stypje lokaal

De coronacrisis heeft een groot deel van de wereld en werkzaamheden stil gelegd.
Ook de geplande afspraken tussen de gemeente en Stadsbelang gaan vooralsnog niet door. Dit geldt o.a. voor een gesprek met de burgemeester en het voortgangsgesprek m.b.t. de herbestemming van het gemeentehuis in IJlst. Daarnaast wachten wij nog op de onderbouwing van het college om de voorgenomen toekenning van de monumentenstatus voor Nij Ylostins terug te draaien. Stadsbelang was weliswaar niet betrokken bij de aanvraag voor een monumentenstatus maar heeft wel om onderbouwing gevraagd om haar achterban goed te kunnen informeren.

Ondertussen ontstaan er in IJlst – net als in het hele land – mooie initiatieven om inwoners en ondernemers te ondersteunen.
We noemen er graag twee:

IJlst- Helpt elkaar

IJlst 750 jaar heeft de Facebookpagina ‘ IJlst- Helpt elkaar’ aangemaakt om vraag en aanbod in kaart te brengen voor diensten zoals boodschappen doen, medicijnen ophalen of een luisterend oor (telefonisch). Daarnaast is er contact gelegd met de thuiszorg, huisartsenpraktijk, apotheek en de lokale supermarkt. In korte tijd ontstond er een sociaal netwerk waarin men elkaar weet te vinden. Saskia Rosendaal van IJlst 750 jaar zorgt dat de verschillende vragen en initiatieven bij elkaar komen en leidt alles in goede banen. Voor meer informatie: info@ijlst750.nl

Stypje  lokaal

‘Stypje lokaal’ is een initiatief van en voor ondernemers die door de coronacrisis veel minder inkomsten hebben dan voorheen, bedoeld om lokale ondernemers in deze moeilijke tijd een steuntje in de rug te geven. Door een stipebox met producten van lokale ondernemers te kopen, steunt u hen. Het zijn allemaal algemeen te gebruiken producten waar vaak de creativiteit van de ondernemer in verwerkt zit. De opbrengst gaat rechtstreeks naar de lokale ondernemers. Meer informatie: Stypje lokaal

Prachtige initiatieven om elkaar door deze moeilijke tijd heen te helpen en op alle fronten zo gezond als mogelijk te blijven. Wij wensen iedereen veel sterkte en hopen elkaar spoedig weer ‘gewoon’ te kunnen treffen.

Bestuur Stadsbelang IJlst