Kerstbomen opruimen

In It Dryltser Kypmantsje heeft u het ingezonden stukje kunnen lezen van Harmen de Vries.
Hij vindt het jammer dat er door heel IJlst oude kerstbomen liggen en komt met een voorstel om dit volgend jaar gezamenlijk anders aan te pakken.

Wij steunen de oproep van Harmen en brengen het dan ook graag nog eens onder de aandacht op  deze website en onze facebookpagina.

Laat het ons weten

Steunt u het idee van Harmen? Wilt u helpen om het te organiseren? Heeft u een ander idee?
Laat het ons weten!

Hieronder het ingezonden stuk van Harmen.

Stadsgenoten en Vereniging Stadsbelang IJlst

Dit schrijven doe ik om het volgende onder de aandacht te brengen van u allen. Als ik door onze mooie stad loop valt het mij op dat er overal oude kerstbomen liggen. Ik weet van het beleid van de gemeente m.b.t. inzamelen, dat is een voldongen feit.  Jammer dat er tal van stadsgenoten zijn die zich niet aan dit beleid houden. Toch vraag ik mij af of het niet anders kan om dit “zwerfvuil” uit het straatbeeld te verwijderen.

Zou het een goede zaak zijn dat er een actie opgezet wordt om in de eerste week van het jaar een kerstboom inzameling te houden? In het verleden is dit ook georganiseerd door (volgens mij) de VVV. De kerstboom kon op een bepaalde plaats ingeleverd worden en dan kreeg de brenger een lot. Met dit lot is dan een prijs(je) te verdienen, te besteden bij de lokale middenstand. Op deze manier kunnen we onze stad schoon houden. Er zijn meerdere plaatsen waar dit een jaarlijkse traditie is geworden, dan zou het bij ons ook kunnen lijkt mij.

Harmen de Vries