Informatiemarkt herbestemming gemeentehuis IJlst

3 juni vanaf 15.00 uur was er een informatiemarkt bij de Poiesz IJlst over de herbestemming van het gemeentehuis. Stadsbelang IJlst presenteerde deze dag de verzamelde suggesties en ideeën.

Samen werken aan

Stadsbelang IJlst (SBY) heeft van de gemeente Súdwest-Fryslân de opdracht gekregen om samen met de Mienskip ideeën en plannen voor de herbestemming van het gemeentehuis in IJlst te onderzoeken. Zij doen dit samen met een procesbegeleider vanuit de gemeente.

Op donderdag 10 maart 2016 was de eerste bijeenkomst over dit onderwerp. Alle inwoners van IJlst e.o. waren uitgenodigd om hierover met elkaar ideeën uit te wisselen. Burgemeester Apotheker gaf aan het begin een korte inleiding en tekende aan het eind van de avond samen met Majanka Faber bestuursvoorzitter van Stadsbelang IJlst – een afsprakenkader met betrekking tot verdere uitwerking van dit onderwerp. De avond werd geleid door Eelke Lok.

Informatiemarkt

Afgelopen Vrijdagmiddag 3 juni hield SBY een informatiemarkt. Zij presenteerde deze dag de verzamelde suggesties en ideeën van de eerdere bijeenkomst.

  • Studio’s voor starters en ouderen
  • Een combinatie van werken en wonen
  • Een Ambachtsschool
  • Woningen voor ouderen, inclusief ouderen zorg zoals dokterspraktijk en fysio

In de vorm van kaartjes waarop bovenstaande ideeën aangekruist konden werden deze gepresenteerd. Voor wie er niet bij was bestaat de mogelijkheid ook om zijn haar keuze kenbaar te maken via een digitale enquête.

Meer informatie of nog een goed idee?
SBY staat open voor meer suggesties en ideeën, van inwoners maar ook van ondernemers. Laat het SBY weten via info@stadsbelangijlst.nl. Voor meer informatie kijkt u op www.stadsbelangijlst.nl