Informatiebijeenkomsten over woononderzoek

De gemeente Súdwest-Fryslân laat momenteel een woononderzoek uitvoeren. De centrale vraag in dit onderzoek is of de woningvoorraad in Súdwest-Fryslân aansluit op de huidige woonbehoefte en op de veranderende vraag in de toekomst. Het onderzoek wordt gedaan door onderzoeksbureau Companen.

Over de bijeenkomst

Tijdens de informatiebijeenkomsten presenteert Companen de uitkomsten van dit onderzoek en gaat met inwoners in gesprek over de ontwikkelingen op de woningmarkt in Súdwest-Fryslân.

Daarnaast wordt besproken:

  • hoe inwoners aankijken tegen ‘wonen’ in Súdwest-Fryslân
  • welke woningen passend zijn voor de eigen omgeving
  • hoe er wordt gedacht over nieuwe woonconcepten.

De uitkomsten van deze bijeenkomsten worden verwerkt in het definitieve onderzoeksrapport.

Wanneer

Per regio wordt één bijeenkomst georganiseerd. Voor IJlst is dat:
Maandag 3 december 2018 van 19.30 tot 21.30 uur
Locatie: multifunctioneel centrum It Heechhûs, It Eilân 67 Heeg (zaal 1)

We hopen velen van u daar te ontmoeten!

Bent u die dag verhinderd? Geen probleem, u bent van harte welkom op een van de andere bijeenkomsten.

Meer informatie en aanmelden

Op de website Wonen in Súdwest-Fryslân vindt u meer informatie, ook over bijeenkomsten op de andere locaties.

Aanmelden kan per mail via woononderzoek@sudwestfryslan.nl, graag vermelden met hoeveel personen u komt en naar welke locatie.