IJlst kiest voor behoud van het gemeentehuis

Op 30 maart j.l. hield Stadsbelang IJlst haar ledenvergadering. Aansluitend aan de ledenvergadering was er de mogelijkheid tot het bezoeken van twee presentaties van twee verschillende projectontwikkelaars. Deze projectontwikkelaars hebben vooraf informatie gekregen over de twee mogelijkheden die IJlst graag zou willen zien in het gemeentehuis:

  • Jongeren en ouderen
  • Ouderen en zorg

Met deze twee mogelijkheden zijn de projectontwikkelaars aan de slag gegaan en hiermee hebben de partijen allen een heel verschillend plan opgezet. De ene partij koos voor de sloop van het gebouw en het plaatsen van twee woontorens geschikt voor jongeren en ouderen. De andere partij koos voor de verbouwing van het huidige gebouw met twee lagen waarin appartementen worden gebouwd, met daarnaast een maatschappelijke ruimte en ruimte voor zorg. Daarnaast was er een presentatie van Elkien en Patyna waarin zij konden vertellen hoe zij het wonen in IJlst zagen en graag mee willen partciperen aan één van de plannen van bovenstaande projectontwikkelaars. Na de presentaties konden de aanwezigen hun voorkeur uitspreken en eventuele opmerkingen plaatsen. Stadsbelang IJlst heeft deze kaarten verzameld en bekeken. Vanuit hier heeft zij een advies over de herbestemming afgegeven aan het college van burgemeester en wethouders:

Uit zorgvuldig onderzoek is gebleken dat IJlst de grootste waarde hecht

aan woonbestemming, gecombineerd met zorg. Het plan, zoals deze door
Swettebeheer is gepresenteerd is voor IJlst het meest aansprekend. Dit
vanwege hun visie op gemeenschappelijke ruimte, flexibiliteit en de
mogelijkheid om met zorgaanbieder(s) samen te werken. Stadsbelang IJlst
adviseert bij de uitvoering van de herbestemming om in te gaan op deze
voorkeur van IJlst.
Tevens benadrukt Stadsbelang IJlst dat het versterken van datgene wat er binnen IJlst is mee te nemen in
de uitvoering. Bijvoorbeeld door te onderzoeken hoe Patyna in een samenwerking haar zorgaanbod binnen
IJlst hiermee kan uitbreiden of door het inzetten van IJlster ondernemers bij het realiseren van de
herbestemming in samenwerking met de projectontwikkelaar.

De uitkomst van 30 maart