Herbestemming gemeentehuis en sloop-/nieuwbouwplannen Nij Ylostins

Zoals u misschien bekend, is er verwarring ontstaan omtrent de verwachtingen naar de herbestemming van het voormalige gemeentehuis en de sloop en mogelijke nieuwbouw van Nij Ylostins. We leggen graag onze rol hierin aan u uit:

Herbestemming gemeentehuis IJlst

In maart 2017 heeft de overgrote meerderheid (55%) van onze stad gekozen voor een plan waarin het gemeentehuis omgebouwd wordt tot een complex van woningen voor verschillende leeftijden- en inkomensgroepen. Met een gemeenschappelijke ruimte voor verenigingen, culturele en maatschappelijke organisaties en een plek voor kleine bedrijvigheid, gerelateerd aan wonen en zorg.
Stadsbelang IJlst heeft zich ingespannen om deze keuze van de bevolking te laten honoreren door de gemeente. Na een lange tijd van onduidelijkheid is dat inmiddels gelukt. De werkgroep wonen mag een plan ontwikkelen dat aan bovenstaand profiel voldoet.

Nij Ylostins en sloop-/nieuwbouwplannen

Naast deze ontwikkeling is er zo’n 2 jaar geleden bekend geworden dat Nij Ylostins gesloopt moet worden. Het terrein is van woningcorporatie Elkien die een partnerschap met Patyna is aangegaan. De ontwikkeling van een plan voor nieuwbouw heeft wat Stadsbelang IJlst betreft altijd los gestaan van de herbestemming van het gemeentehuis. Wij hebben als spreekbuis van de bevolking van IJlst aan tafel gezeten bij de besprekingen over de plannen en hebben vanaf het begin aangegeven dat het gemeentehuis buiten de plannen van Patyna en Elkien diende te vallen, conform de wens van de IJlster bevolking.

Het heeft Elkien en Patyna uiteraard altijd vrij gestaan plannen te ontwikkelen voor nieuwbouw op het terrein van Nij Ylostins. Stadsbelang IJlst betreurt het dan ook zeer dat deze plannen er nog niet lijken te zijn nu de bewoners te horen hebben gekregen dat het gebouw in september 2020 gesloopt gaat worden.

Helaas heeft het artikel dat 5 april jl. verscheen in het Friesch Dagblad – waarin o.a. vermeld wordt dat het gemeentehuis een mogelijke optie is om te betrekken bij nieuwbouwplannen Nij Ylostins – mogelijk voor meer verwarring gezorgd. Wij hebben inmiddels contact gehad met de desbetreffende journalist en de meest recente informatie met hem gedeeld.

We kunnen ons voorstellen dat dit bericht vragen oproept. Heeft u vragen? Mail dan naar info@stadsbelangijlst.nl