Heeft u uw contributie 2018 en 2019 al betaald?

Op verzoek van de kascommissie vragen wij u – als u dat nog niet heeft gedaan – uw contributie van 2018 en 2019 voor 1 december 2019 te voldoen.
Het vastgestelde bedrag is 5 euro per jaar, per lid.

Betaalmogelijkheden

Betaling contributie via de bank
€ 5,00 overmaken op ons IBAN nummer NL14.RABO.0326.127.674, t.n.v. Stadsbelang IJlst, onder vermelding van ‘Contributie 2018 en/of Contributie 2019’ met vermelding van uw naam en volledig adres.

Betaling contributie contant
€ 5,00 in te leveren bij Makelaardij Kuperus Heeringa aan de Galamagracht 33 te IJlst, onder vermelding van uw naam, volledig adres en ‘Contributie 2018 en/of Contributie 2019’.

Extra ledenvergadering 3 december 2019

Op 3 december is er een extra ledenvergadering en worden leden gevraagd hun stem uit te brengen t.b.v. de opheffing van Stadsbelang IJlst.
Het geld dat in de periode voor de stemming wordt opgehaald, wordt na de opheffing van Vereniging Stadsbelang IJlst verdeeld over andere initiatieven binnen IJlst.
Ook hierover zal op 3 december 2019 gestemd worden door de leden van de vereniging.

Let op! U kunt alleen uw stem uitbrengen als u de contributie voor 2018 en 2019 heeft voldaan.

Lees meer over de extra ledenvergadering 3 december