Heeft u kennis genomen van de Transitievisie Warmte SWF?

Heeft u kennis genomen van de
Transitievisie Warmte SWF?
Zie de link hieronder.

Alerte bewoners wezen ons op het feit, dat een evt. zienswijze over deze plannen moest worden ingediend voor 29 juli 2021.
De wijk de Iendracht blijkt zonder enig overleg met de bewoners, aangewezen te zijn om voor 2030 van het aardgasnet gekoppeld te worden.
Gelukkig hebben deze bewoners en Stadsbelang IJlst, hun zienswijze voor genoemde einddatum kunnen indienen.