Groot Sneek zoekt ambassadeurs

Uit het lezersonderzoek dat Groot Sneek onlangs uitvoerde, kwam onder andere naar voren dat veel mensen in de krant uit “hetzelfde kringetje” komen.

Dit herkent Ying Media – uitgever van Groot Sneek – zelf ook en ze zijn daarom op zoek naar ambassadeurs uit eigen stad – in ons geval IJlst – voor tips en suggesties.
Met onze ambassadeurs zien wij IJlst mogelijk vaker terug in Groot Sneek. Bijvoorbeeld in verhalen, mooie initiatieven – zowel bestaand als nieuw – of portretten van inwoners.
Dit is in ieder geval hetgeen Ying Media beoogt met deze oproep.

Bent u of kent u een ambassadeur van IJlst?

Bel of mail naar Mirthe de Boer
T: 0515-745005
E: info@yingmedia.nl

Beknopt overzicht van bestaande IJlster ambassadeurs