@SWFryslan

🤝| 17 maart ontving wethouder Michel Rietman het bestuur van de Vereniging van Zuiderzeegemeenten in het Fries Scheepvaartmuseum in Sneek. De vereniging zet zich in voor het varend cultureel erfgoed, museale verbindingen en toeristische en recreatieve kansen. pic.twitter.com/2epwbjsRRY

Voorlopige uitslag na het tellen van 62 van de 75 stembureaus: 1. BBB (29,41%), 2. CDA (10,23%), 3. PVDA (10,15%) #verkiezingen