Extra ledenvergadering 3 december 2019

Op 15 oktober 2019 hadden wij onze jaarlijkse ledenvergadering.
Tijdens deze ledenvergadering hebben wij als bestuur aangegeven met ingang van 31 december 2019 af te zullen treden.
Nieuwe bestuursleden kunnen zich voor 1 december 2019 melden via info@stadsbelangijlst.nl
Mochten er zich voor 1 december 2019 geen nieuwe kandidaten melden, dan wordt Stadsbelang per 31 december 2019 opgeheven.

Wij vragen alle leden om op dinsdag 3 december 2019 tijdens een extra ledenvergadering, hun stem uit te brengen voor het opheffen van Stadsbelang.
Uw stem, dus ook uw komst, is van belang!
Graag tot ziens op 3 december, om 20.00 uur, in de Utherne, Dassenboarch 25.

Let op! U kunt op deze extra ledenvergadering alleen een stem uitbrengen als u uw contributie 2018 en 2019 heeft voldaan. Doet u dit a.u.b. voor 1 december a.s.
Meer informatie over uw contributie voldoen

Lees ook:

Met vriendelijke groet, bestuur Stadsbelang IJlst