Elkien belegt nieuwe bijeenkomst voor bewoners Nij Ylostins

Ondanks de wens van de bewoners van Nij Ylostins om het besluit van de gemeente inzake monumentenstatus af te wachten, belegt Elkien op zaterdag 18 januari 2020 toch weer een nieuwe bijeenkomst voor deze bewoners om over wensen en zorgen te praten.
Daarnaast informeren zij over de mogelijkheden voor tijdelijke bewoning en waarom renovatie voor Elkien geen optie is.
Op zaterdag 7 december 2019 was er al een bijeenkomst waar Elkien de nieuwbouwplannen presenteerde die zij beogen.

Gemeente ondersteunt wens bewoners

Tijdens de vergadering van de Commissie Doarp, Stêd en Omkriten (DSO) 7 januari jl. is door de aanwezige raadsleden aan wethouder Faber – als regiehouder van de gemeente – gevraagd om deze wens bij Elkien kenbaar te maken. De wethouder heeft dit toegezegd.

Naar aanleiding van de toezegging van wethouder Faber in de commissie DSO, is er contact opgenomen met Elkien en Patyna met het verzoek om de geplande presentaties op te schorten totdat er een uitspraak is over de monumentale status van Nij Ylostins.
Elkien en Patyna hebben aangegeven dat ze hier geen gehoor aan willen geven.
Zie ook het officiële bericht hierover op de website van de gemeente SWF.