Denkt u graag mee over de toekomst van energie?

Op zaterdag 7 maart organiseert de gemeente – samen met het Nederlands Platform Burgerparticipatie en Overheidsbeleid (NPBO) & TU Delft – een bijeenkomst over de toekomst van energie in onze gemeente. Zij zoeken ongeveer 50 inwoners en een aantal professionals die hen hierbij willen helpen en 7 maart van 10.00 uur tot ongeveer 15.00 uur beschikbaar zijn. Tijdens deze bijeenkomst worden verschillende toekomstbeelden uitgewerkt in meerdere groepen. De uitkomsten gebruikt de gemeente om een onderzoek onder inwoners uit te zetten.

Aanmelden

Inwoners en/of professionals die het leuk vinden om mee te denken over wat de energietransitie voor de gemeente betekent kunnen zich voor 25 februari 2020 aanmelden via RES@sudwestfryslan.nl
Graag bij aanmelding de volgende gegevens vermelden: naam, adres, postcode, woonplaats, leeftijd (vanaf 14 jaar) en de motivatie/reden van deelname.

Na aanmelding ontvangt u meer informatie over de locatie en het programma. De gemeente streeft naar een gelijke verdeling van deelnemers over de gemeente. Bij meer dan 50 aanmeldingen maken zij een selectie om een zo breed mogelijk beeld te krijgen.

Vragen?

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Mail naar RES@sudwestfryslnlan.