Contributie 2018 – oproep voor nieuwe bestuursleden en vrijwilligers

 

Beste leden en vrienden van Stadsbelang IJlst,

Ledencontributie 2018

Bij deze de oproep aan alle leden en vrienden Stadbelang IJlst om uw contributie voor 2018 te betalen. De aankondiging voor het betalen van de contributie 2018 komt voortaan elk jaar omstreeks deze tijd via de Kypman en via onze website en Facebookpagina. Alleen voor de leden die bekend staan als lid in ons ledenbestand die de contributie 2017/2018 nog niet hebben betaald, krijgen later dit jaar een reminder via de mail of post.

Update van ons ledenbestand

Graag willen wij aan diegenen die hun e-mail adres nog niet hebben gegeven, vragen dit alsnog te doen, met vermelding van naam en volledig adres. Ook bij onjuiste adressering graag de wijziging doorgeven. Wijzigingen kunt u mailen naar Folkert de Haan, via folkert@stadsbelangijlst.nl

Bent u nog geen lid maar wilt u dat wel worden? Ook dat kunt u mailen naar Folkert de Haan. De contributie is al jaren ongewijzigd en blijft ook dit jaar 5 euro, dus voor het bedrag hoeft u het niet te laten.

Betaalmogelijkheden contributie

Ook wij als Stadsbelang IJlst gaan mee met het digitale tijdperk en kostenbesparing. Vandaar dat onze voorkeur uit gaat naar het digitaal innen van de contributie. De volgende twee opties zijn mogelijk:

Betaling contributie via de bank

€ 5,00 overmaken op ons IBAN nummer NL14.RABO.0326.127.674, t.n.v. Stadsbelang IJlst, onder vermelding van ‘Contributie 2018’, met vermelding van uw naam en volledig adres.

Betaling contributie contant

€ 5,00 in te leveren bij Makelaardij Kuperus Heeringa aan de Galamagracht 33 te IJlst, onder vermelding van uw naam, volledig adres adres en ‘Contributie 2018’.

Oproep nieuwe bestuursleden en vrijwilligers voor tijdelijke projecten.

Gezien het drukke bestuurlijke jaar 2017 en de te verwachten drukte in 2018, zoeken wij nog enthousiaste mensen voor een bestuurlijke functie of voor hulp bij tijdelijke projecten. Iets voor u? Laat het ons weten via info@stadsbelangijlst.nl. Meer informatie vindt u op onze Facebook pagina: https://www.facebook.com/Stadsbelang-IJlst-389739924455959/ en onze website
www.stadsbelangijlst.nl

Met vriendelijke groet,

Namens het Bestuur Stadsbelang IJlst