Brugtijden in IJlst

Opheffen van pauzetijden Geeuwbrug

Op 10 maart heeft B&W, op basis van een collegebesluit, een beslissing genomen over het opheffen van de pauzetijden Geeuwbrug. Het besluit luidt:

a. de pauzetijden van de Geeuwbrug te IJlst en brug Osingahuizen te Osingahuizen af te schaffen
b. deze aanpassing door te voeren in de ‘Nadere regels bedieningstijden bruggen’

Argumentatie

“De toerist vaart doorgaans met een doel van A naar B. In het geval van de vaarroute waar IJlst in ligt is dit richting Heegermeer/Slotermeer of naar Sneek (Sneekermeer). Op dit moment zijn de flanken van deze route al pauzevrij (Sneek en Woudsend). Door het afschaffen van de pauzetijden in IJlst en Osingahuizen is het waarschijnlijk dat meer mensen voor deze route gaan kiezen waarbij IJlst meer in beeld komt. Als dit een positieve ervaring betreft kan dit leiden tot een doelgericht bezoek aan IJlst en de ondernemers hier. Ter illustratie de aantallen: Het aantal doorvaarten (waarvoor de brug open moest) was in 2014 in Woudsend 41.000 per jaar. In IJlst was het aantal doorvaarten (waarvoor de brug open moet) in 2014 een krappe 22.000 per jaar. Door de pauzetijden weg te nemen verwachten we dat het aantal doorvaarten in IJlst zal gaan stijgen. Onze inschatting is dat de kernen nu vaartuigen mislopen, juist door de aanwezigheid van pauzes.” (Bron; Teammanager Bruggen, havens en recreatie).

Op het tot stand komen van het collegebesluit had Stadsbelang geen inhoudelijke invloed. Wel is door bemoeienis van Stadsbelang IJlst de veiligheid van verkeersdeelnemers op land geagendeerd. De officiële reactie hierop is: “Onze brugwachters krijgen altijd de opdracht mee om te anticiperen op het publiek. Hier ligt een voorrang, met name rondom aankomst/vertrek schooltijden” .Er is toegezegd dat er professionele brugbediening komt en na het genomen besluit zullen de wensen uit IJlst, m.b.t. de uitvoering van de brugbediening, via Stadsbelang IJlst worden opgenomen. Heeft u hiervoor input, opmerkingen en/ of aanvulling, laat het weten via info@StadsbelangIJlst.nl.