Belangstelling in IJlst voor nieuwe woonvormen

Bij steeds meer mensen blijkt er behoefte te zijn om duurzamer en in andere vormen te gaan wonen. Wel een zelfstandige woning maar met gemeenschappelijke voorzieningen. Dit heeft consequenties voor nieuw te bouwen woningen, een onderwerp waar de gemeente Súdwest-Fryslân (SWF) momenteel volop mee bezig is. Naar aanleiding daarvan organiseerde zij meerdere bewonersbijeenkomsten over de woonbehoefte en woningverdeling tot 2026 in SWF.

IJlster Ronald Boonstoppel hield op de informatiebijeenkomst op 3 december 2018 in Heeg, een pleidooi voor zo’n nieuwe woonvorm.

Vervolg

Tijdens de bijeenkomsten vroeg de gemeente inwoners van SWF nadrukkelijk om hun ideeën te delen met de gemeente. Zo gezegd zo gedaan, Ronald diende zijn idee in. Op 6 februari jl. stond hierover een mooi artikel in het Sneeker Nieuwsblad.

Daarnaast organiseerde hij, samen met Klaas Douma, voor belangstellenden binnen de IJlster gemeenschap twee bijeenkomsten om zijn iets verder uitgewerkt idee te presenteren, en aan te vullen met reacties van de aanwezigen. De bijeenkomsten werden goed bezocht en inmiddels hebben zich 39 mensen aangemeld die geïnteresseerd zijn in de vervolgstappen. Ronald en Klaas zien graag nog meer belangstelling van de jongere generatie en van mensen die in zo’n woonvorm een woning willen huren.

Relatie met herbestemming gemeentehuis

Het idee van Ronald staat nog los van mogelijke woonplannen in het gemeentehuis. Ze kunnen mogelijk wel daaraan gekoppeld worden.
Voor de herbestemming van het gemeentehuis voert de werkgroep ‘wonen in IJlst/SBIJ’ gesprekken met de gemeente. Zie ook ons eerdere nieuwsbericht daarover.

Hoe nu verder?

Op 27 februari a.s. hebben Ronald en Klaas hierover een gesprek met de wethouder Wonen van de gemeente, Stella van Gent.
We zijn benieuwd naar de uitkomst, u ook?
Nieuwe ontwikkelingen melden wij op de website.

Heeft u belangstelling voor zo’n woonvorm? Of wilt u rechtstreeks op de hoogte gehouden worden over vervolgstappen? Meld u dan aan via info@perron2.nl