Proef met voorrang huurwoningen voor dorpsbewoners

 

 

Proef  met voorrang huurwoningen voor dorpsbewoners 

Elkien start, onder andere in {uw dorp}, de komende twee jaar een proef met het met voorrang toewijzen van woningen aan dorpsbewoners. U moet hiervoor wel een ‘kernbinding’ met het dorp hebben. Check hieronder of dit voor u geldt.   

U komt in aanmerking voor kernbinding als;
– u de afgelopen periode een jaar onafgebroken in het dorp woont of
– u de laatste 12 jaar minimaal 6 jaar in het dorp heeft gewoond
– u woont of heeft gewoond in één van de 36 dorpen die meedoen  

We starten deze proef omdat we regelmatig te horen krijgen van dorpsbewoners dat het lastig is om een huurwoning in eigen dorp te vinden en dat de leefbaarheid in dorpen onder druk staat. Na twee jaar bekijken we of de proef hier positief aan heeft bijgedragen. De helft van de vrijkomende woningen wijzen we met voorrang toe. De andere helft blijft zo beschikbaar voor alle woningzoekenden. 

Dorpen die meedoen aan de proef
Voor de volgende dorpen geldt de voorrang met kernbinding voor huurwoningen van Elkien; Aldeboarn, Arum, Bakkeveen, Beetsterzwaag, Blauwhuis, Easterein, Heeg, Hemrik, Hommerts, IJlst, Jirnsum, Kimswerd, Langezwaag, Lippenhuizen, Mantgum, Nij Beets, Nijland, Oppenhuizen, Oudega (SWF), Raerd, Reduzum, Scharnegoutum, Terherne, Tersoal, Terwispel, Tijnje, Ureterp, Warten, Weidum, Wergea, Wijnjewoude, Witmarsum, Wommels, Woudsend, Wijtgaard en Ysbrechtum.

Waarom deze dorpen
In grotere dorpen, waar we meer dan 400 huizen bezitten, hebben woningzoekenden al genoeg kans om een geschikte woning te vinden omdat het aanbod van woningen groter is. Dorpen waar we minder dan 30 woningen hebben, doen ook niet mee aan de proef. Hier zijn zo weinig opzeggingen van huurwoningen dat we niet goed kunnen bekijken of de proef resultaat oplevert. Na twee jaar bepalen we of de proef bijdraagt aan de leefbaarheid in de dorpen en of we ermee doorgaan.  

Inschrijven als woningzoekende bij frieslandhuurt.nl
De vrijkomende huurwoningen publiceert Elkien op frieslandhuurt.nl. Om in aanmerking te komen voor een woning met kernbinding moet u ingeschreven staan op deze website. Naast kernbinding is inschrijvingsduur van belang bij het toewijzen van een woning. Deze proef geldt alleen voor de huurwoningen van Elkien in de bovengenoemde dorpen.