Uitnodiging avond herbestemming gemeentehuis en Stadsbelang

Wil jij meepraten welke functie en hoedanigheid het oude gemeentehuis moet vervullen? Dit is je kans!
In samenwerking met de gemeente, organiseert Stadsbelang IJlst een informatieavond en iedereen uit IJlst is welkom.
Moeten er studio’s voor jongeren gerealiseerd worden?
Of juist een mix met betaalbare woningen voor jong en oud.
Zou dat het beste kunnen  door het huidige gebouw te renoveren, of juist nieuwbouw te plegen?
Allemaal belangrijke uitgangspunten waar we samen over willen brainstormen.
Aan het einde van de avond willen we met z’n allen inventariseren hoe de IJlster bevolking erover denkt.
Deze uitkomst zal de gemeente serieus meenemen om de definitieve richting te bepalen.
Aansluitend op deze avond, verteld Stadsbelang IJlst wat hun bezig houd en waar ze zoal mee bezig zijn. Ze  hebben onlangs een transitie van vereniging naar stichting gemaakt.
Ze nemen je graag mee naar hun beweegredenen, waarom ze deze keuze gemaakt hebben.

Komt allen en zegt het voort….