Nieuws van Stadsbelang IJlst
Ny Ylostins.
Het haalbaarheidsonderzoek met alle partijen en het onafhankelijk bureau Weusthuis en Partners is afgerond. De uitkomsten hiervan zijn in de vorm van een rapport, ‘het programma van mogelijkheden’ beschikbaar.
Gemeente SWF, Elkien en Patyna informeren u hierover in de bijgevoegde Nieuwsbrief.
In deze brief staat ook de link naar de website SWF om de genoemde rapportage in te zien.
Het opvallendste in deze rapportage is het volgende:
  • Ny Ylostins wordt hierin genoemd als een belangrijke ouderenvoorziening van nu 55 woningen. Elkien gaat op deze plek 30 sociale huurwoningen voor ouderen realiseren.
  • De overgebleven wooneenheden beoogd Elkien in dit rapport voor starters en jongeren in het gemeentehuis?
  • Stadsbelang IJlst is verbaasd dat juist in deze tijd van algehele woningnood er zo lichtzinnig met bestaande wooncontingenten wordt omgesprongen.
  • Ook had de gemeente SWF hierin de regie kunnen nemen.
VACATURE.
Juist nu belangrijke onderwerpen zoals woonbeleid en de energietransitie hoog op de politieke agenda staan vragen wij als bestuur SBIJ uw hulp.
Wie wil meedoen om de leefbaarheid en samenhang in ons mooie stadje IJlst te vergroten?
Ook kan men nu als burger, lees bestuur SBIJ, door de verplichte burgerparticipatie bij overheidsbeleid, meer betrokken worden bij beslissingsmomenten die voor alle bewoners van belang zijn.
Neem vrijblijvend contact op via ons email adres:
info@stadsbelangijlst.nl
Onderstaande link is de nieuwsbrief: