12 en 14 maart: bijeenkomsten over bijzondere woonplannen

Eerder informeerden wij u via deze website over de voortgang van de herbestemming van het gemeentehuis in IJlst en het woonidee van Ronald Boonstoppel en Klaas Douma. Beide trajecten hebben – los van elkaar – van de gemeente groen licht gekregen om samen met hen de plannen verder uit te werken.

Belangstelling

Voor beide trajecten heeft zich al een grote groep belangstellenden gemeld. Voor de plannen rondom herbestemming gemeentehuis vooral inwoners uit IJlst, voor het andere plan ook mensen uit de hele gemeente SWF.

Hoe nu verder?

Werkgroep wonen in IJlst en Ronald Boonstoppel organiseren hierover twee bijeenkomsten. Op dinsdag 12 maart om 10.00 uur en donderdag 14 maart om 20.00 uur bij Perron2. Beide bijeenkomsten hebben dezelfde inhoud met als doel:

  • vervolginformatie over (het verschil tussen) beide trajecten
  • te nemen vervolgstappen
  • inventariseren wie zitting wil nemen in een van de werkgroepen om samen met de gemeente de plannen verder uit te werken

Wilt u bij een van de bijeenkomsten aanwezig zijn, laat dit dan weten via info@perron2.nl, met vermelding van naam, datum, met hoeveel personen u komt en voor welk plan u belangstelling heeft.

Lees ook de eerdere berichten over beide plannen