2015 Stadsvisie 10+ Jeugd

De 10+ jeugd heeft weinig speelgelegenheid in IJlst.
Door dit op te nemen in de Stadsvisie hopen wij daar verbetering in te brengen.

In 2015 staat dit onderwerp op de agenda van Stadsbelang. We nodigen u van harte uit mee te denken. Zodra een datum bekend is, hoort u dat van ons via deze website en It Dryltser Kypmantsje.