Stadsbelang IJlst

Uw ideeën, onze woonomgeving

Laatste berichten van Stadsbelang IJlst

Het is goed wonen en werken in IJlst

Stadsbelang IJlst maakt ons samen sterker

Stadsbelang IJlst

logo-n-01Stadsbelang IJlst is de schakel tussen de stad IJlst en de gemeente Súdwest-Fryslân. De stads-, dorps- en wijkbelangen hebben in het Kernenbeleid van de gemeente een stevige rol toebedeeld gekregen. De gemeente streeft naar een gelijke, gelijkwaardige en hoogwaardige structuur van belangenvertegenwoordiging. Hiermee zijn we een serieuze gesprekspartner van de gemeente Súdwest-Fryslân.

Stadsbelang heeft als collectieve belangenbehartiger goed zicht op alles wat er leeft en speelt binnen IJlst en is in die zin dan ook het eerste aanspreekpunt voor de gemeente bij dergelijke zaken.

Onze contactpersonen bij de gemeente zijn:

Dit is ook Stadsbelang IJlst

Sinds 2011 heeft Stadsbelang IJlst It Dryltser Kypmantsje in beheer. Maar de eerste druk verscheen al in 1969 op initiatief van de winkeliersvereniging IJlst. Tussen 1969 en 2011 kende het blad een aantal ontwikkelingen maar hield stand door betrokken inwoners en adverteerders. Nog steeds voorziet It Dryltser Kypmantsje in een behoefte. Elf keer per jaar valt rond de 20ste van de maand de papieren uitgave van It Dryltser Kypmantsje huis aan huis op de mat in IJlst,
Nijezijl en Oosthem.
“Tijdens de Nationale Herdenking op 4 mei herdenken we allen – burgers en militairen – die in het koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesoperaties.” Dat doen wij sinds 2010 ook in IJlst. Ieder jaar op 4 mei is er van 19.15 uur tot ca. 19.50 uur een stille tocht vanaf het Canadezen Monument, voor Veilinghuis Ald Fryslân, naar de begraafplaats alwaar de nodige plechtigheden plaatsvinden.

Tweets Gemeente Súdwest-Fryslân.

Gisteren ging de eerste paal voor de nieuwe Mienskipskoalle De Legeaën in #Sibrandabuorren de grond in! 🏗👍 Seerp Rypkema, directeur: ''De âldste en jongste learling, 4 ynwenners en us wethâlder Stella van Gent heiden de 1e peal der fakkundich yn. '' 🛠 pic.twitter.com/n1AL8KIoAA

Op 25 september hijsen we met meer dan 50 gemeenten de Global Goals-vlag. 🌎 Zo laten we, precies 4 jaar nadat de #GlobalGoals door de VN zijn ondertekend, samen met @G4GlobalGoals zien dat we bezig zijn om de doelen te realiseren. 🍀🐦 Klik hier: bit.ly/2kmHFBo pic.twitter.com/U9ZvlliYdT

Wist je dat we geregeld trainingen voor sportverenigingen organiseren? ⛹️‍♀️⚽️ In oktober en november staan er weer een aantal interessante bijeenkomsten gepland. Meer weten of aanmelden? Klik hier ➡️ bit.ly/2lVDltx pic.twitter.com/0aInXHqSkj

Het bestuur

Op dit moment bestaat het bestuur uit 3 personen:

 

Back to Top