Stadsbelang IJlst

Uw ideeën, onze woonomgeving

Laatste berichten van Stadsbelang IJlst

Het is goed wonen en werken in IJlst

Stadsbelang IJlst maakt ons samen sterker

Stadsbelang IJlst

logo-n-01Stadsbelang IJlst is de schakel tussen de stad IJlst en de gemeente Súdwest-Fryslân. De stads-, dorps- en wijkbelangen hebben in het Kernenbeleid van de gemeente een stevige rol toebedeeld gekregen. De gemeente streeft naar een gelijke, gelijkwaardige en hoogwaardige structuur van belangenvertegenwoordiging. Hiermee zijn we een serieuze gesprekspartner van de gemeente Súdwest-Fryslân.

Stadsbelang heeft als collectieve belangenbehartiger goed zicht op alles wat er leeft en speelt binnen IJlst en is in die zin dan ook het eerste aanspreekpunt voor de gemeente bij dergelijke zaken.

Onze contactpersonen bij de gemeente zijn:
Erik Visser, stadscoördinator
Mirjam Bakker, contactwethouder

Lees verder

Dit is ook Stadsbelang IJlst

Sinds 2011 heeft Stadsbelang IJlst It Dryltser Kypmantsje in beheer. Maar de eerste druk verscheen al in 1969 op initiatief van de winkeliersvereniging IJlst. Tussen 1969 en 2011 kende het blad een aantal ontwikkelingen maar hield stand door betrokken inwoners en adverteerders. Nog steeds voorziet It Dryltser Kypmantsje in een behoefte. Elf keer per jaar valt rond de 20ste van de maand de papieren uitgave van It Dryltser Kypmantsje huis aan huis op de mat in IJlst,
Nijezijl en Oosthem.
“Tijdens de Nationale Herdenking op 4 mei herdenken we allen – burgers en militairen – die in het koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesoperaties.” Dat doen wij sinds 2010 ook in IJlst. Ieder jaar op 4 mei is er van 19.15 uur tot ca. 19.50 uur een stille tocht vanaf het Canadezen Monument, voor Veilinghuis Ald Fryslân, naar de begraafplaats alwaar de nodige plechtigheden plaatsvinden.

Tweets Gemeente Súdwest-Fryslân.

Schooljeugd Hemelum fietst rondweg open De rondweg om Hemelum is alweer zeven weken in gebruik, maar sinds vandaag is het officieel. De basisschooljeugd van De Barte fietste de weg open, samen met gedeputeerde Sander de Rouwe en wethouder Maarten Offinga. pic.twitter.com/O4pPxOl3yW

IJlst één na groenste van Nederland IJlst mag zich de één na groenste kleine stad van Nederland noemen. Dit is vandaag bekend gemaakt tijdens de Nationale Groendag in Den Haag. De hoofdprijs ging naar Twello. pic.twitter.com/X1MkiKWBjQ

Aan de Trekwei in Workum is een vaartuig aangetroffen in het water van de Warkumer Trekfeart waarvan de eigenaar/houder onbekend is. Is deze boot van u? Wij verzoeken de eigenaar van de boot zich te melden voor 28 september 2018 bij team Handhaving Publiek Domein, via 14 0515. pic.twitter.com/0sOgBlOJi1

Het Sociaal Domein zoekt 4 praktijkbegeleiders/gedragswetenschappers Gebiedsteams. Reageren kan tot 30 september. Voor meer informatie: ow.ly/PKEA30lOYLu pic.twitter.com/Bbz2SDcCNM

Wij zoeken 5 nieuwe trainees! Deze 5 trainees worden ingezet op diverse opdrachten. Dé kans voor jou als je jezelf breed wilt ontwikkelen. Voor meer informatie: ow.ly/dbPH30lAb5O.

Het bestuur


 

Back to Top