Stadsbelang IJlst

Uw ideeën, onze woonomgeving

Laatste berichten van Stadsbelang IJlst

Het is goed wonen en werken in IJlst

Stadsbelang IJlst maakt ons samen sterker

Stadsbelang IJlst

logo-n-01Stadsbelang IJlst is de schakel tussen de stad IJlst en de gemeente Súdwest-Fryslân. De stads-, dorps- en wijkbelangen hebben in het Kernenbeleid van de gemeente een stevige rol toebedeeld gekregen. De gemeente streeft naar een gelijke, gelijkwaardige en hoogwaardige structuur van belangenvertegenwoordiging. Hiermee zijn we een serieuze gesprekspartner van de gemeente Súdwest-Fryslân.

Stadsbelang heeft als collectieve belangenbehartiger goed zicht op alles wat er leeft en speelt binnen IJlst en is in die zin dan ook het eerste aanspreekpunt voor de gemeente bij dergelijke zaken.

Onze contactpersonen bij de gemeente zijn:
Erik Visser, stadscoördinator
Mirjam Bakker, contactwethouder

Lees verder

Dit is ook Stadsbelang IJlst

Sinds 2011 heeft Stadsbelang IJlst It Dryltser Kypmantsje in beheer. Maar de eerste druk verscheen al in 1969 op initiatief van de winkeliersvereniging IJlst. Tussen 1969 en 2011 kende het blad een aantal ontwikkelingen maar hield stand door betrokken inwoners en adverteerders. Nog steeds voorziet It Dryltser Kypmantsje in een behoefte. Elf keer per jaar valt rond de 20ste van de maand de papieren uitgave van It Dryltser Kypmantsje huis aan huis op de mat in IJlst,
Nijezijl en Oosthem.
“Tijdens de Nationale Herdenking op 4 mei herdenken we allen – burgers en militairen – die in het koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesoperaties.” Dat doen wij sinds 2010 ook in IJlst. Ieder jaar op 4 mei is er van 19.15 uur tot ca. 19.50 uur een stille tocht vanaf het Canadezen Monument, voor Veilinghuis Ald Fryslân, naar de begraafplaats alwaar de nodige plechtigheden plaatsvinden.

Tweets Gemeente Súdwest-Fryslân.

Wij gaan graag met je in gesprek over de uitkomsten van het woononderzoek dat momenteel wordt uitgevoerd door Companen. Kijk voor de data van de bijeenkomsten en meer informatie op: ow.ly/6ahn30mAkvq pic.twitter.com/af7DCoNW0e

Wij zijn op zoek naar een HR adviseur voor 32 uur per week. Het gaat om een tijdelijke functie tot 1 juli 2019. Wil je meer weten over deze vacature? Kijk snel op onze website: ow.ly/vHFa30mB3AA pic.twitter.com/XnslhC5uXm

Vanaf maandag kun je niet meer parkeren achter het stadhuis in #Bolsward. We halen daar de bestrating weg, omdat we op maandag 26 november beginnen met archeologisch onderzoek. Na deze opgravingen starten we volgend jaar met de bouw en verbouw van het stadhuis. #swfryslan pic.twitter.com/w47H8eNU99

UPDATE: De storing is opgelost. De digitale formulieren zijn weer beschikbaar.

Het bestuur


 

Back to Top