Stadsbelang IJlst

Uw ideeën, onze woonomgeving

Laatste berichten van Stadsbelang IJlst

Het is goed wonen en werken in IJlst

Stadsbelang IJlst maakt ons samen sterker

Stadsbelang IJlst

logo-n-01Stadsbelang IJlst is de schakel tussen de stad IJlst en de gemeente Súdwest-Fryslân. De stads-, dorps- en wijkbelangen hebben in het Kernenbeleid van de gemeente een stevige rol toebedeeld gekregen. De gemeente streeft naar een gelijke, gelijkwaardige en hoogwaardige structuur van belangenvertegenwoordiging. Hiermee zijn we een serieuze gesprekspartner van de gemeente Súdwest-Fryslân.

Stadsbelang heeft als collectieve belangenbehartiger goed zicht op alles wat er leeft en speelt binnen IJlst en is in die zin dan ook het eerste aanspreekpunt voor de gemeente bij dergelijke zaken.

Onze contactpersonen bij de gemeente zijn:
Erik Visser, stadscoördinator
Mirjam Bakker, contactwethouder

Lees verder

Dit is ook Stadsbelang IJlst

Sinds 2011 heeft Stadsbelang IJlst It Dryltser Kypmantsje in beheer. Maar de eerste druk verscheen al in 1969 op initiatief van de winkeliersvereniging IJlst. Tussen 1969 en 2011 kende het blad een aantal ontwikkelingen maar hield stand door betrokken inwoners en adverteerders. Nog steeds voorziet It Dryltser Kypmantsje in een behoefte. Elf keer per jaar valt rond de 20ste van de maand de papieren uitgave van It Dryltser Kypmantsje huis aan huis op de mat in IJlst,
Nijezijl en Oosthem.
“Tijdens de Nationale Herdenking op 4 mei herdenken we allen – burgers en militairen – die in het koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesoperaties.” Dat doen wij sinds 2010 ook in IJlst. Ieder jaar op 4 mei is er van 19.15 uur tot ca. 19.50 uur een stille tocht vanaf het Canadezen Monument, voor Veilinghuis Ald Fryslân, naar de begraafplaats alwaar de nodige plechtigheden plaatsvinden.

Tweets Gemeente Súdwest-Fryslân.

Kom naar de themabijeenkomst: Wat maakt je als onderneming aantrekkelijk en uniek? Op 27 juni van 19.30-22.00 uur in Makkum. eventbrite.nl/e/tickets-them…

In de buurt van Hichtum aan de Westergoawei N359 ligt een vaartuig waarvan de eigenaar onbekend is. Locatie: Westergoawei N359 ter hoogte afslag Burgwerd. Wij verzoeken de eigenaar van de boot zich te melden voor 29-06-2018 te melden bij team Handhaving, via 140515. pic.twitter.com/BAFSdSpQPE

Medewerkers van de gemeente Súdwest-Fryslân doen mee aan de Elfwegentocht. Jij ook? Van 1 t/m 14 juli is de Elfwegentocht: twee weken lang rijden zonder een druppel benzine of diesel. Kijk op elfwegentocht.nl hoe je mee kunt doen! #elfwegentocht #ikdoemee #ikdochmei pic.twitter.com/clnA35ydZl

Het bestuur


 

Back to Top